En inbjudan att utforska sitt förhållande till verkligheten och sig själv.

Många förknippar mindfulness och meditation med att stilla sinnet och uppleva harmoni. Andra ser det som ett verktyg för
att hitta balans, som vi kan plocka fram när vi känner oss stressade eller vilsna. Men mindfulness är mycket, mycket mer.

"Mindfulness handlar inte om att ”få” något. Mindfulness finns redan inom oss som en djup inre resurs, tillgänglig och tålmodigt väntande på att bli frisläppt och använd för att tjäna vårt lärande, växande och helande."
Camilla Sköld
Grundare, Center For Mindfulness Sweden​

Mindfulness – eller medveten närvaro – är ett naturligt tillstånd som går att utveckla och integrera i vardagslivet. Det är alltså inte en metod utan ett sätt att vara. Denna medvetna närvaro uppstår när vi riktar vår uppmärksamhet med avsikt, i nuet utan att värdera det vi upplever.

Så istället för att ryckas med av t.ex. stress, smärta eller nedstämdhet kan man lära sig att förhålla sig till det med en icke-dömande och vänlig attityd. Vi får ett nytt förhållningssätt till vår upplevelse, våra tankar, känslor och vår kropp som möjliggör medvetna och konstruktiva val istället för att reagera vanemässigt.

Man kan säga att mindfulnessträning fungerar som dörrar in till oss själva. Som hjälper oss träna upp vår uppmärksamhet så att vi med avsikt kan rikta och stanna med vårt fokus där vi vill ha det. Som hjälper oss bli mer medvetna och i kontakt med det som försiggår i varje ögonblick, både inuti och utanför oss själva. Som bidrar till ett mer förstående och medkännande förhållningssätt till oss själva och vår omvärld. Så att vi kan stressa mindre, må bättre och växa som människor.

Vad är MBSR?

MBSR står för Mindfuless Baserad Stress Reducering och metoden utvecklades av Jon Kabat-Zinn år 1979. MBSR är ursprunget och guldstandarden till alla mindfulnesskurser som erbjuds i dag.

Programmet har även legat till grund för omfattande klinisk forskning över hela världen med fantastiska resultat som ökad livsglädje, förmåga till medkänsla och emotionell intelligens (EQ), snabbare återhämtning och läkning samt bättre immunförsvar, för att nämna några områden.

"Mindfulness is about being fully awake in our lives. It is about perceiving the exquisite vividness of each moment."
Jon Kabat-Zinn
Founder of the original MBSR Program

Det är ett 8-veckors program som kombinerar meditation, yoga och reflektionsövningar på ett systematiskt och väl genomtänkt sätt för att väcka upp och träna den egna inneboende förmågan och klokheten att möta livet med större medvetenhet. Vi lär oss stänga av autopiloten, bryta vanemönster och agera mer kreativt.

"A disciplined mind leads to happiness, and an undisciplined mind leads to suffering."
The Dalai Lama
"The measure of intelligence is the ability to change."
Albert Einstein
"Our life is shaped by our mind, for we become what we think."
The Buddha